Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Ve sklepech se dláždí

Ve sklepech se dláždí

Konečně skutečné zimní počasí v posledních dnech přinutilo stavební dělníky dodavatelské firmy Factory 2014 s.r.o. omezit, pokud ne vůbec přerušit venkovní zemní práce před východním křídlem zámku.

Ve sklepech se dláždíKromě dokončovacích prací souvisejících s výměnou oken ve II. nadzemním podlaží se jejich aktivity zaměřily na vyvážení sutě z nádvoří zámku a navážení materiálu dovnitř budovy. Bylo také zahájeno pokládání dlažby v zámeckém sklepení.

sklep

Pokračují stavební úpravy ve výtahové šachtě, které následně umožní montáž zcela nové, bezpečné a esteticky upravené zdviže. Bude tím splněný požadavek na bezbariérový přístup osob do všech zpřístupněných částí zámku. Nenudí se ani kastelán.

sklepPoslední dva dny zajišťoval a aktivně se podílel na pročištění venkovního zcela zamrzlého kanalizačního potrubí. A jak jinak. Ve „volných“ chvílích už několikátý měsíc pokračuje ve vytváření zámecké šlechty, kterou tvoří mnoha lety praxe osvojenou technikou lepení a barvení papírových vrstev.

sklep

U zámeckých dam se soustředil na to, aby žádná neměla stejné šaty, totéž platí o jejich nalíčených tvářích, úpravě vlasů a různých pokrývek hlavy, snaží se propracovat vše do nejmenších detailů. Jestli se kastelán Jaroslav Hrubý nepřepočítal, pak už má kompletně hotových 34 postav.

Foto a text Karel Knapp