Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

K zámku patří i park

Úpravy zámeckého parku

Plánujete-li v jubilejní desáté turistické sezóně navštívit renesanční Linhartovský zámek ze 14. století, nezapomeňte si zajít i do parku v jeho okolí.V současné době zde probíhá regenerace v rámci realizace projektu „Obnova vegetačních prvků zámeckého parku v Linhartovech“, který je spolufinancován z rozpočtu Evropské unie

zámek

zámek

A to z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a SFŽP v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny.

zámek

V průběhu prací jsou ošetřovány stávající traviny, kdy dochází k ořezu suchých větví, ošetření dutin stromů, prováděny odlehčovací řezy a opatření proti grafióze. Dochází k probírce v zahuštěných skupinách stromů, odstranění náletů, slabých a nemocných jedinců a zbytečných pařezů.

park

Projekt řeší také novou výsadbu stromového a keřového patra, výsadbu nových trvalek. Provádí se vše k záchraně životního prostředí pro vzácného brouka páchníka hnědého.

banner

Náklady za tuto práci jsou v předpokládané výši 5 619 274 Kč. Za vidění stojí i památný strom, dub zimní, jehož stáří je odhadováno na 850 let.

 

Foto archív Město Albrechtice, text Karel Knapp

Datum vložení: 5. 2. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 13:19
Autor: Správce Webu