Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Město Albrechtice

Městem protéká řeka Opavice, která odtud tvoří státní hranici. Pozemky východně od Poutní hory připomínají svým pojmenováním pověsti o loupežnících; jmenují se U loupežníka.

Nad Biskupicemi je Obecní vrch (564 m) s Horním lesem, nad Piskořovem je Poruba (448 m). Albrechtice se připomínají po prvé roku 1377. V roce 1492 byly povýšeny králeb Vladislavem II. na město. Později se stalo albrechtické panství majetkem nisských jesuitů, 1624 vyňato z olomoucké diecéze a připojeno k Vratislavi…

Pohlednice město Albrechtice

Opis textu autorů Ladislava Zapletala a Bohuslava Kubalce z propagační brožury vydané odborem pro školství a kultury rady ONV v Krnově, 1959. Další zajímavé informace k historii obce jsou dostupné ZDE (http://cs.wikipedia.org).

Albrechtice

Městem protéká řeka Opavice, která odtud tvoří státní hranici. Pozemky východně od Poutní hory připomínají svým pojmenováním pověsti o loupežnících; jmenují se U loupežníka. Nad Biskupicemi je Obecní vrch (564 m) s Horním lesem, nad Piskořovem je Poruba (448 m). Albrechtice se připomínají po prvé roku 1377. V roce 1492 byly povýšeny králeb Vladislavem II. na město. Později se stalo albrechtické panství majetkem nisských jesuitů, 1624 vyňato z olomoucké diecéze a připojeno k Vratislavi.

Pohlednice město Albrechtice

Roku 1716 povýšeno panství na "status minor" a podřízeno přímo zemské vládě ve Vratislavi. Pro roce 1742 však připadlo jezuitům opavským a 1824 se stalo soukromým majetkem. Biskupice byly založeny roku 1572. Piskořov se připomíná už v roce 1267; za uherských vpádů v 15. století zpustl, byl však znovu vybudován. Nejstarší minulost připomíná existence tvrze, na jejímž místě byl později vybudován albrechtický zámek, dnešní sídlo ředitelství n. p. Československé státní statky.

Pohlednice město Albrechtice

Zajímavý byl pohyb počtu obyvatelstva v minulosti. Městská a městšejší část zaznamenaly dokonce vzestup počtu; od roku 1869 ze 2 493 do roku 1939 na 2 598; ale venkovské části se ve stejné době vylidňovaly: Burkvíz klesl z 231 na 150, Nová Ves z 512 na 303, Piskořov ze 129 na 106. U Žárů je odlišný vývoj v závislosti na zřízení léčebny: Po otevření v roce 1917 nastal přiliv, který se do roku 1930 ještě zvýšil (v roce 1921 144 obyvatel, v roce 1930 234 obyvatel).

Většímu rozvoji lidnatosti dnes chybí průmysl, jehož ztráta ještě nebyla nahrazena. Obyvatelstvo obce je dnes převážně české. Slováci jsou ve všech osadách v menšině. Od ostatních ostatních osad Města Albrechtic se odlišuje Piskořov s výlučně řeckým obyvatelstvem a školou s řeckým vyučovacím jazykem. Město Albrechtice je známo svými léčebnami (mimoplicní tbc a dětská léčebna) i dalšími zdravotními zařízeními.

Datum vložení: 22. 12. 2014 12:55
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022 12:58
Autor: Správce Webu