10. prosince - Adventní koncert...


Vánoční jarmark 2016, 2 400 návštěvníků...

Říká se, že lepší je jednou na vlastní oči vidět, než dvakrát slyšet. Vánoční jarmark na linhartovském zámku v sobotu 3. prosince navštívilo téměř 2 400 návštěvníků.

Video v trvání 8:22

Na vlastní oči viděli, že prodejců bylo opravdu hodně, osmdesát, a pokud vše srovnávali se stejným jarmarkem v roce 2015, pak si jistě všimli, že přibyly nové druhy výrobků, většinou zhotovených z přírodních materiálů. Každý si mohl určitě něco vybrat...

Celý text a 75 fotografií z jarmarku - klikni ZDE...


10. prosince - Adventní koncert - Rochus s tančícími dětmi...

Ve Zlatých Horách existuje ostrov valašského folklóru. Je to spojení cimbálové muziky Rochus a tančících dětí. Soubor Valášek Zlaté Hory existuje již 18 let a přináší radost hlavně lidem ve Zlatých Horách.
 


Chodívá potěšit obyvatele Domova důchodců, dvakrát ročně pořádá vlastní koncerty, vystupuje na Zlatých dnech. Několikrát byl také na mezinárodním folklórním festivalu v polském Wegorzewu a v roce 2009 vystupoval v italské Biele, kde bylo mistrovství světa v rýžování zlata.
 

Celý text, plakát akce a fotografie ZDE...


Vánoce ve výtvarné dílně kastelána Jaroslava Hrubého...

Kastelán Jaroslav Hrubý vytváří ve výtvarné dílně s dětmi dárky s vánoční tématikou. Část z nich bude vystavena na zámku v době Vánočního jarmarku, část bude sloužit jako dárky pro rodiče.
 


Příprava adventního setkání v Městě Albrechticích...

Každoročnímu setkání u adventního stromu v Městě Albrechticích předcházejí technické přípravy řízené Městským úřadem Město Albrechtice. Stejně tak tomu bylo i letos v pátek 25. prosince 2016 dopoledne.

 


Vrtulníkem nad zámkem...

Sezóna 2016 skončí s výjimkou vánočního jarmarku (3. prosince) a vánočního koncertu (10. prosince) s posledním říjnovým dnem (otevírací doba ZDE). Už dnes je jisté, že bude překonán počet návštěvníků, dosažený v sezóně 2015. Svůj podíl na tom má skutečnost, že kastelán vyhověl velkému zájmu turistů nejen proto, že opět nabídl možnost mimořádných prohlídek zámku i v podvečerních hodinách každé úterý, středu a čtvrtek vždy od 18 hodin - využilo ji téměř 1 800 návštěvníků.

 

Linhartovský zámek z vrtulníku...

Zvýšil se i počet zájezdů a velkých skupin, které rovněž projevily zájem o prohlídku mimo hlavní otevírací dobu. Zdá se, že i v době končícího se léta a nastupujícího podzimu bude počasí příznivé k výletům. Proč se tedy nevydat třeba na návštěvu linhartovského zámku. Ať se rozhodnete jakkoliv, můžete se i z tepla domova podívat na zámek v připojeném krátkém videu, tentokrát z ptačí perspektivy. S pilotem vrtulníku panem Petrem Zetkem z Krnova se vydal s kamerou nad zámek pan Igor Kozelek.

Úprava videa a text Karel Knapp

Kompletní program pro rok 2016

Archiv starších akcí

Vánoční jarmark - 3. prosince 2016

Kdo by neznal písničku „Vánoce, Vánoce přicházejí...“. Zejména děti se na Vánoce těší. Ať ještě věří na Ježíška, nebo ne. Vánoce, především pro maminky a babičky, však nejsou jen svátky klidu, setkávání s blízkými, se všemi, které máme rádi.

Děkujeme paní Ludmile Zatloukalové

Svět je malý, a tak se není co divit, že několik lidí z Města Albrechtic má mnoho společného s hanáckým městem Prostějovem. K těm, se kterými je to právě naopak, se přiřadila dvaadevadesátiletá paní Ludmila Zatloukalová. Ta se na doporučení dcery, paní JUDr. Jitky Kovářové, rozhodla věnovat linhartovskému zámku obraz regionálního prostějovského malíře a kreslíře Jiřího Vondráška (narodil se 4. 2. 1922 v Ražicích u Písku a zemřel v Prostějově v roce 2011). Krajinář Jiří Vondrášek (shodou okolností má přízeň v Městě Albrechticích) na prostějovské výtvarné scéně působil v druhé polovině minulého století.

Nejdřív jarmark, na závěr Vánoční koncert

Sezóna prohlídek zámku pro sezónu 2016 skončila v neděli 31. října. A jak řekl sám kastelán Jaroslav Hrubý, patřila z těch dosavadních jedenácti k těm nejúspěšnějším. A nebylo to náhodou. Návštěvnost zámku vzrostla i proto, že se po prvních zkušenostech z loňské sezóny opět osvědčily večerní letní prázdninové prohlídky mimo hlavní otevírací dobu.

I park má své kouzlo

Většina turistů, kteří zavítají do linhartovského zámku, obdivují především zajímavé expozice. Stejně tomu tak bylo i dnes, předposlední říjnový víkend sezóny 2016.
 

Muzeum kočárků v Městě Albrechticích

Není v naší zemi člověka, který by neměl osobní zkušenost s dopravním prostředkem určeným k převážení dětí, s kočárkem. Ať již jako dětský pasažér nebo ve věku pozdějším - pokud se stal rodičem. A je úplně jedno, jestli to byl kočárek starý, zánovní nebo zcela nový. Tříkolový, na nízkém či vysokém podvozku. Jestli byl skládací, pérovací, typu vanička, se sklopnou střechou nebo sportovní.

Ještě tři říjnové víkendy

V závěru turistické sezóny 2016 máte možnost ještě tři říjnové víkendy zhlédnout zajímavé expozice na linhartovském zámku. A co je mimo výtvarných prací, představených na vernisáži 3. září, k vidění? Porcelánové a polévkové mísy a omáčníky, figurky legendárního Igráčka, modely letadel, podmořský svět Julese Verna, výtvarné náměty na poštovní známky od známých umělců.
 

Stezkou Valštejnského okruhu

Spolek Valštejn vznikl z iniciativy místních obyvatel a rekreantů v dubnu roku 2013. Je dobrovolnou nevládní neziskovou korporací a právnickou osobou podle českého práva. Mezi jeho hlavní cíle patří snaha o zachování historického odkazu původně ryze německé obce Valštejn se svými třemi osadami – Velký Valštejn, Malý Valštejn a Ztracená Voda.
 

Poděkování z Lotyšské republiky

Vážení přátelé, pane starosto, pane kasteláne a paní Kaletová. 

 
Jménem lotyšské Asociace hradů a zámků si vám dovolujeme vyjádřit vděčnost a poděkování za úsilí, s nímž jste na velmi profesionální úrovni zajistili naši návštěvu na linhartovském zámku, za předání všech zkušeností a námětů spojených s jeho provozem. Děkujeme také panu Karlu Knappovi za text, fotografie a video zveřejněné na webu zámku. Již ho sdílíme i na našem webu.

Návštěva z Lotyšské republiky

Je čtvrteční ráno 22. září 2016. Od Krnova, proti proudu řeky Opavice kolem vzrostlých stromů ohraničujících ze severní strany zámecký park, pomalu přijíždí světlý mikrobus. Před linhartovským zámkem zaparkuje přesně v dohodnutý čas, o půl jedenácté.