Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Průběh stavby

FotoFoto

Nové webové stránky zámku Linhartovy: www.zameklinhartovy.cz


Práce na zámku v Linhartovech opět pokročily a blíží se jeho slavnostní otevření. 

FotoFotoFoto

Aktualizováno 12. 8. 2022


Dne 5. 8. 2022 proběhl kontrolní den na zámku Linhartovy za přítomnosti starostky Jany Murové, architekta, stavbyvedoucího, památkářů a kastelána pana Hrubého. Proběhla kontrola exteriéru, kde se v současné době pracuje na schodišti a na pokládce žulových kostek. Proběhla také kontrola interiéru, kde jsou nyní již posazeny nové dveře a pracuje se na podestách.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 8. 8. 2022


Stavební práce na zámku v Linharovech pokračují. Na zámku bylo namontováno několik nových dveří  v současnosti se pokládají žulové kostky.

FotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 25. 7. 2022


30. června se uskutečnilo zasedání programové rady projektu Slezsko bez hranic III - hrady a zámky na zámku Moszna. Hlavním tématem jednání byla průběžná realizace projektu u všech projektových partnerů a realizace propagačních aktivit v rámci projektu.

FotoFotoFoto

Aktualizováno 21. 7. 2022


Dne 23. června 2022 bylo předáno staveniště. Smlouva byla podepsána a termín realizace stavebních prací je do 30. září 2022. Následně bude probíhat realizace tzv. měkkých aktivit (noční prohlídka zámku, vánoční jarmark, česko-polská vernisáž). Realizace projektu byla prodloužena do 31. května 2023.

Zhotovitel: SAMAT Ekotempo spol. s. r. o.
Autorský dozor: Arch. Dehner Studio-D Opava s.r.o.
Technický dozor: Pavel Volek
Dotace: Slezsko bez hranic III – hrady a zámky
Termín provádění: červen 2022 – 30. 9. 2022

Aktualizováno 29. 6. 2022


Dne 23. června 2022 bylo předáno staveniště zámku.

FotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFotoFoto

Aktualizováno 24. 6. 2022


O víkendu byla spuštěna veřejná zakázka na dodavatele stavebních prací. Aktuálně bylo profinancováno 23 193 663,89 Kč a na dotaci jsme obdrželi 16 597 001,25 Kč. Polský vedoucí partner požádal o prodloužení realizace projektu do 31. května 2023. Po konzultaci s našim kontrolorem by této žádosti mohlo být vyhověno.

Aktualizováno 28. 4. 2022


Dne 22. 3. 2022 došlo k odsouhlašení nového zadávacího řízení na dokončení díla - stavebních prací rekonstrukce Zámku Linhartovy. Zakázka bude v nejbližších dnech zveřejněna. 
V rámci aktivit dotační žádosti proběhla přeložka NN a VO. 

Aktualizováno 23. 3. 2022


Byla uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo s firmou FACTORY2014, a. s.


I když se občas objeví komplikace, rekonstrukce zámku v Linhartovech nadále pokračuje. Aktuálně dochází k výměně oken. Ta vzbudila diskuzi všech zúčastněných na kontrolních dnech. Jejich svislé osazení vyvolalo dojem, že jsou umístěna křivě. Stejný problém je u oken v prvním i druhém nadzemním podlaží. Osazení je v současné chvíli projednáváno i se samotným výrobcem. Na předchozích kontrolních dnech se řešilo umístění bezpečnostních kamer, výběr odstínu nátěru vnějších dveří a prodiskutoval se návrh na osazení mříže do okna v prvním patře ve věži. Rekonstrukce by se rozhodně neobešla ani bez samotného kastelána zámku, pana Jaroslava Hrubého, který se nebojí žádné práce a mnohdy pomáhá s korigováním jednotlivých kroků oprav.

Aktualizováno 9. 2. 2021


Na zámku v Linhartovech se nezahálí. Rekonstrukce probíhá téměř ve všech patrech a pověření odborníci dohlíží na průběh během každotýdenních kontrolních dnů. Na začátku listopadu se začalo pracovat na provádění omítky na stropech v druhém nadzemním podlaží, kde byly již zcela dokončené dřevěné stropy. Stavební firmě však bylo vytknuto, že práce nejdou tak rychle, jak se předpokládalo. Ve druhém patře přišli na řadu také elektrikáři. Byla zahájena diskuze na téma rozmístění světel na chodbách. Požadavkem bylo, aby byl prostor dostatečně osvětlen. Proto pan Ing. arch. Lubomír Dehner, který funguje jako autorský dozor, přehodnotil stav a navrhl, že na všech čtyřech stěnách budou umístěna světla navíc. Pro zdárný průběh prací byly dovysvětleny detaily provedení oken a nyní už nic nebrání jejich výrobě. Kdo projížděl kolem zámeckého parku, všiml si jistě zahájených prací na chodníku v parku.

Aktualizováno 23. 11. 2020


V úterý 6. října 2020 se uskutečnil již 10. kontrolní den na zámku v Linhartovech. V druhém nadzemním podlaží rekonstrukce zdárně probíhá. Aktuálně byly vybrány vzorky dlažeb na chodby a řešila se materiálová skladba současných podlah. Nadále zde pak pokračuje montáž stropů. Na programu jednání bylo i schodiště do druhého nadzemního podlaží, kde bude provedena sonda. Vydatné deště se projevily v zámeckém sklepení, kde v některých místech stojí voda. 

Foto

Aktualizováno 21. 10. 2020


Opravy na zámku v Linhartovech zdárně pokračují. V úterý 1. září proběhl sedmý kontrolní den, kde se kontroloval průběh oprav. Na zámku stále probíhá montáž stropu v druhém nadzemním podlaží i rekonstrukce zámeckého sklepení. Dalším krokem rekonstrukce je provádění sond na schodišti do druhého nadzemního podlaží, ze kterého bude odstraňován nátěr. Zástupci památkové péče pak odsouhlasili vzhled vnitřní části výtahu.

Foto

Aktualizováno 21. 10. 2020


V úterý 4. srpna 2020 proběhl na zámku v Linhartovech třetí kontrolní den. Kontroloval se průběh oprav v zámeckých sklepech i v druhém nadzemním podlaží. Na samém počátku se hovořilo o výměně oken a jejich směru otevírání, který následně může ztížit jejich údržbu. Ve sklepech dále pokračuje demolice betonových podlah. V druhém nadzemním podlaží se pracuje na rekonstrukci stropů. Mezi další kroky rekonstrukce patří například odstranění nátěru na schodišti do druhého nadzemního podlaží a provedení sondy. 

Foto

Aktualizováno 21. 10. 2020


V úterý 28. července proběhl druhý kontrolní den na zámku v Linhartovech, na kterém došlo k zhodnocení postupu prací a k plánování dalších kroků oprav. Rekonstrukce již odstartovala i v prvním patře zámku, kde momentálně probíhá zabezpečení historických výmaleb. Rekonstrukce nadále probíhá i v zámeckých sklepech.

Foto

Aktualizováno 21. 10. 2020


Dne 21. července 2020 proběhl první kontrolní den. "Na kontrolním dni došlo k zhodnocení postupu prací a po konzultaci s Ing. arch. Dehnerem proběhlo doladění dalších kroků rekonstrukce," řekla k opravám starostka města Jana Murová. 

Foto

Aktualizováno 21.10. 2020


Dne 7. července 2020 došlo na zámku v Linhartovech k předání staveniště. V týdnu od 14. července 2020 byly zahájeny stavební práce. Termín ukončení je stanoven na 30. září 2021. Technický dozor na stavbě zajišťuje autorizovaný technik v pozemním stavitelství pan Pavel Volek. Autorizovaný dozor provádít Ing. arch. Lubomír Dehner a na celou stavbu také bedlivě dohlíží pan kastelán Jaroslav Hrubý. Vítězem veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací se stala firma Factory 2014 a.s., jejímž jednatelem je Bc. František Suchý a jeho autorizovanou osobou je Ing. Dimitri Kirjakovsy. Objem prací je 26 820 000 Kč bez DPH. 

Harmonogram prací

Příkazní smlouva TDS zámek Linhartovy


Zjednodušená podlimitní veřejná zakázka na stavební práce na Zámku Linhartovy byla ukončena.
Dne 9. 4. 2020 byla celá zakázka odeslána na kontrolní orgán k posouzení. 

Rada města Město Albrechtice usnesením č. 20/27R/19a schválila výsledky zjednodušené podlimitní veřejné zakázky – Zámek Linhartovy, stavební úpravy – 3. etapa III. 

Do veřejné zakázky se přihlásili tři uchazeči.

Po ukončení kontroly zjednodušené podlimitní veřejné zakázky bude s vítězným uchazečem uzavřena smlouva o dílo. K datu 9.6.2020 jsme doposud neobdrželi vyjádření kontrolního orgánu.

Aktualizováno 15. 6. 2020


Projekt v této chvíli získal ze strany inspektora výjimku z veřejné podpory. Nyní vedoucí partner, kterým je Opolské vojvodství, řeší posunutí termínů jednotlivých etap projektu.

Poskytovatel dotace souhlasí s posunutím termínu realizace projektu do 30. 6. 2022.
Doposud však nebyly posunuty jednotlivé etapy projektu.


Projekt Slezsko bez hranic III – hrady a zámky čeká na závěrečnou zprávu inspektora ze strany poskytovatele dotace, poté může být vydáno rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Realizace projektu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30