Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Cíl projektu

Foto

Foto

Cílem projektu je zvýšení návštěvnosti příhraničního regionu,zlepšení situace na přeshraničním trhu práce ve službách, skrze zvýšení turistické atraktivity daného území. Cíle bude dosaženo využitím společného kulturního potenciálu partnerů z obou stran hranice. Unikátní přeshraniční turistická trasa je založena na zachování kulturního dědictví (částečná revitalizace 3 zámků) a jejich zpřístupnění veřejnosti. Pro vylepšení turistické aktraktivity regionu bude využíván společný potenciál kulturního dědictví partnerských obcí z obou stran hranice. Bude vytvořena unikátní přeshraniční turistická trasa "Slezsko bez hranic III - zámky a paláce", postavená na obnově kulturního dědictví a částečné revitalizaci zámků Moszna a Linhartovy, a opravě památkových části zámku Slezské Rudoltice a jeho zpřístupnění široké veřejnosti.

Na zvýšení počtu návštěvníků tohoto regionu to bude mít jistě pozitivní vliv. Nově vznikající turistický produkt zahrnuje rozsáhlé území vzhledem k tomu, že celá trasa měří více než 170 km. Komplementárnost s jinými aktivitami v regionu a vytvoření bohaté turistické nabídky povede k tomu, že turisté budou inspirováni k delšímu pobytu v regionu (například v délce několika dní). V současnosti využití celkové ubytovací kapacity v regionu se pohybuje ročně kolem 40% (údaje z roku 2014).

Aby nabídka v rámci cestovního ruchu v pohraničí byla více atraktivní, budou v rámci projektu realizovány komplementární aktivity, postavené na společném historickém dědictví zámků a historických objektů nacházejících se v bezprostřední blízkosti česko-polské hranice. Aktivity projektu budou zahrnovat:

  1. Vytvoření společné marketingové značky "Slezsko bez hranic - zámky a paláce" - komplementárně navazující na již dříve realizované přeshraniční projekty, spojující zajímavá vyhlídková místa či vytvářející nové turistické destinace.
  2. Vyznačení přeshrnaiční trasy pro pěší, cyklisty i automobily, která bude na dvou místech překračovat hranici. Trasa zahnující zámky a historické paláce na prudnicko-krnovském pohraničí bude spojovat 9 unikátních míst v regionu.
  3. Částečná revitalizace zámků Mosza (Opolské vojvodství), Slezské Rudoltice a Linhartovy (Obec Albrechtice) s cílem navrácení jim původního vzhledu a funkcí včetně jejich zpřístupnění široké veřejnosti. Aktivity v rámci realizace budou také směřovat k vytvoření odpovídajích podmínek pro návštěvu těchto objektů v souladu s obecnými a bezpečnostními předpisy.
  4. Společné propagačně-informační aktivity s cílem přilákat turisty aby využívali novou turistickou nabídku v přeshraničí (popagační film - celá trasa z ptačí perspektivy, mapy, průvodce, aplikace plníci fuknci navigátora - pro pěší, cyklisty i automobily).

Všechny aktivity projektu budou připraveny a realizovány společně s cílem na dosažení co nejlepších výsledků. Pro rozšíření a spolupůsobení efektů v rámci projektu bude navázána úzká spolupráce s regionálními subjekty působícími v oblasti rozvoje turismu: Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna a Moravian-Silesian Turism. V rámci projektu bude stanovena finanční mezera zahrnující příjmy z prodeje vstupenek do tří zámků (stav před a po realizaci projektu bude monitorován u všech objektů zahrnutých do projektu).

Klíčové aktivity:
0 - Příprava projektu     1.4.2017 - 30.9.2019
1 – Řízení projektu     1.7.2018 - 31.10.2023
2 – Propagační a informační činnost     1.7.2018 – 31.10.2023
3 – Vytvoření společné a stálé Programové rady pro Turistický produkt 1.7.2018 -31.10.2023
4 – Slezsko bez Hranic: Hrady a zámky – pěší a cyklotrasa, trasa pro automobily    1.7.2018 – 31.10.2023
5 – Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Moszna     1.7.2018 – 31.10.2023
6 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace Zámku Linhartovy    1.7.2018 – 31.10.2023
7 - Revitalizace architektonického dědictví zámků – částečná revitalizace zámku Slezské Rudoltice     1.7.2018 – 31.10.2023
8 - Aktivity propagující společnou trasu Slezsko bez hranic Hrady a zámky     1.7.2018 – 31.10.2023

Vedoucí partner:
Województwo Opolskie
Partneři projektu:
Město Město Albrechtice
Obec Slezské Rudoltice

Indikátory:
Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení
Počet elementů kulturního /přírodního bohatství se zvýšenou atraktivitou
Počet realizovaných společných mechanismů v oblasti přírodního a kulturního dědictví
Zvýšení očekávaného počtu návštěv podporovaných kulturních a přírodních památek a atrakcí

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Interreg V-A Česká republika – Polsko. 

Realizace projektu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30