Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Svatby

Vzhledem k tomu, že stoupá zájem veřejnosti o uzavření občanského sňatku mimo obřadní síň, lze k tomuto slavnostnímu aktu využít také netradiční prostory zámku v Linhartovech.

svatba

svatba

svatba

Původně barokně-renesanční zámek je od roku 2001 majetkem města Město Albrechtice a za pomoci dotací EU se jej podařilo opravit a vybudovat z něj centrum kulturního dění města. Od 28. května 2005 je zámek přístupný široké veřejnosti. Na linhartovském zámku se nachází vzácná keramika pana Jana Kutálka a mimo jiné také 1. dětská galerie v ČR žáků navštěvujících soukromou výtvarnou dílnu Jaroslava Hrubého, která sídlí na Základní škole Město Albrechtice, okres Bruntál…

obradni-sin-2

V prostorách zámku se konají koncerty, vernisáže, tradiční velikonoční a vánoční jarmarky, letní zábavné akce pro děti, jako je například pasování dětí mateřské školy na prvňáčky a noční prohlídka zámku zakončená velkolepým ohňostrojem. Od roku 2008 má linhartovský zámek i svého kastelána, jímž je pan Jaroslav Hrubý.

obradni-sin-3

V srpnu roku 2005 proběhla na nádvoří linhartovského zámku historicky první svatba, další svatební obřad se konal téhož roku v prostorách rytířského sálu. Od této doby již bylo v prostorách zámku a zámecké zahrady uskutečněno nesčetně svatebních obřadů.

obřadní síň

Snoubenci, kteří touží po romantické svatbě na zámku mohou od května do konce měsíce září využít naší nabídky uzavřít svůj sňatek na atraktivním místě, které je prezentováno jako „jiné vhodné místo pro uzavření manželství“.

Co udělat pro svatbu na zámku?

Na základě této skutečnosti si musí snoubenci požádat o vydání povolení uzavřít manželství mimo úřední místnost. Žádost si snoubenci podají na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích, zde si také domluví předpokládaný termín sňatku, vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady.

  • Za svatební obřad konaný v obřadní síni městského úřadu v sobotu, což je stanovený oddací den, se nevybírá žádný poplatek.
  • Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo stanovenou dobu, zaplatí správní poplatek 1000 Kč.
  • Za svatbu mimo úředně určené místo zaplatí snoubenci také poplatek 1 000 Kč.
  • Povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, vybírá se správní poplatek jen jednou, tj. pouze 1 000 Kč.
  • Je-li jeden ze snoubenců cizí státní příslušník bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 2 000 Kč.
  • Jsou-li oba snoubenci cizími státními příslušníky bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 3 000 Kč.
  • Za svatbu v prostorách linhartovského zámku zaplatí zájemci celkem 2 800 Kč. Na matrice se vybírá správní poplatek 1 000 Kč, tj. za povolení  uzavřít manželství mimo úředně určenou místnost. Poplatek za zapůjčení zámku ve výši 1 800 Kč (1 500 Kč + 20% DPH) se platí na pokladně městského úřadu, tento poplatek schválený městským zastupitelstvem zahrnuje výdaje na základní květinovou výzdobu včetně svatebního mobiliáře a další náklady spojené s daným obřadem.

Jak svatba na zámku probíhá

Průběh svatebního obřadu konaného na zámku v Linhartovech je obdobný jako v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích.

Rytířský sál, kde se koná většina svatebních obřadů, se nachází v přízemí zámku. Kapacita tohoto sálu je maximálně 80 osob, k sezení je zde stabilně umístěno 8 starožitných židlí pro rodiče a prarodiče snoubenců. Ostatní svatební hosté při obřadu většinou stojí.

Hudební doprovod při obřadu je zajištěn varhaníkem městského úřadu, součástí obřadu bývá také přednes básní.

Fotografování a filmování je povoleno v prostorách celého zámku, včetně nádvoří, a doporučujeme také rozlehlý zámecký park s bohatou exotickou flórou.

Kde objednat

Termíny obřadů na linhartovském zámku si můžete rezervovat v časovém předstihu, minimálně jeden měsíc, na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích, která se nachází v přízemí úřadu.

Kontakt: tel. +420 554 637 364, mobil +420 775 905 137, e-mail: v.lednicka@mesto-albrechtice.czj.helienkova@mesto-albrechtice.cz

Informace a kontakty týkající se svatebních obřadů je možno získat na webových stránkách města Město Albrechtice – www.mesto-albrechtice.cz.

Dále se můžete seznámit s obsahem následujících dokumentů:

Organizační pokyny pro svatební obřady na zámku v Linhartovech

Termíny svatebních obřadů v roce 2017

Přímý kontakt na kastelána linhartovského zámku pana Jaroslava Hrubého: mobil +420 728 323 270, +420 554 652 241, e-mail: hruby@zsma.cz

Zámek Linhartovy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5