Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Svatby

Netradiční prostory zámku v Linhartovech lze využít k pořádání slavnostních svatebních obřadů.

V srpnu roku 2005 proběhla na nádvoří linhartovského zámku historicky první svatba, další svatební obřad se konal téhož roku v prostorách rytířského sálu. Od této doby již bylo v prostorách zámku a zámecké zahrady uskutečněno nesčetně svatebních obřadů.

Snoubenci, kteří touží po romantické svatbě na zámku mohou od května do konce měsíce září využít naší nabídky uzavřít svůj sňatek na atraktivním místě, které je prezentováno jako „jiné vhodné místo pro uzavření manželství“.

svatba

svatba

svatba

Co udělat pro svatbu na zámku?

Na základě této skutečnosti si musí snoubenci požádat o vydání povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu. Žádost si snoubenci podají na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích, zde si také domluví předpokládaný termín sňatku, vyplní dotazník k uzavření manželství a předloží zákonem stanovené doklady.

  • Za svatební obřad konaný v obřadní síni městského úřadu v sobotu, což je stanovený oddací den, se nevybírá žádný poplatek.
  • Pokud snoubenci požadují uzavření manželství mimo stanovenou dobu, zaplatí správní poplatek 3 000 Kč.
  • Za svatbu mimo určené místo zaplatí snoubenci také poplatek 3 000 Kč.
  • Povoluje-li se uzavření manželství mimo úředně určenou místnost a současně i mimo stanovenou dobu, vybírá se správní poplatek jen jednou, tj. pouze 3 000 Kč.
  • Je-li jeden ze snoubenců cizí státní příslušník bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 3 000 Kč.
  • Jsou-li oba snoubenci cizími státními příslušníky bez trvalého pobytu v ČR, zaplatí správní poplatek 5 000 Kč.
  • Za svatbu v prostorách linhartovského zámku zaplatí zájemci:
    • 2 500 Kč bez DPH za pronájem zámku (tento poplatek schválila rada města na základě usnesení 23/5R/5a dne 15. 2. 2023) + 3 000 Kč poplatek na matrice za povolení uzavřít manželství nebo vstoupit do registrovaného partnerství mimo určené místo nebo dobu (dle zákona č. 634/2004 Sb.).

Jak svatba na zámku probíhá

Průběh svatebního obřadu konaného na zámku v Linhartovech je obdobný jako v obřadní síni Městského úřadu v Městě Albrechticích.

Rytířský sál, kde se koná většina svatebních obřadů, se nachází v přízemí zámku. Kapacita tohoto sálu je maximálně 80 osob, k sezení je zde stabilně umístěno 8 starožitných židlí pro rodiče a prarodiče snoubenců. Ostatní svatební hosté při obřadu většinou stojí.

Fotografování a filmování je povoleno v prostorách celého zámku, včetně nádvoří, a doporučujeme také rozlehlý zámecký park s bohatou exotickou flórou.

Kde objednat

Termíny obřadů na linhartovském zámku si můžete rezervovat v časovém předstihu, minimálně jeden měsíc, na matrice Městského úřadu v Městě Albrechticích, která se nachází v přízemí úřadu.

Kontakt na matriku:
Vlasta Lednická – mobil: + 420 775 905 143, e-mail: v.lednicka@mesto-albrechtice.cz
Jana Helienková – mobil: +420 775 905 137, e-mail: j.helienkova@mesto-albrechtice.cz

Informace a kontakty týkající se svatebních obřadů naleznete na webových stránkách města Město Albrechtice

Kontakt na kastelána linhartovského zámku:
Jaroslav Hrubý - mobil: +420 728 323 270, e-mail: hruby@zsma.cz

Termíny svatebních obřadů pro rok 2024.

Foto

Foto

Foto

Foto: Karel Stuchlík

Foto

Foto: Karel Stuchlík

Foto

Foto: Karel Stuchlík

Foto

Foto: Karel Stuchlík

Zámek Linhartovy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30