Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Kastelán doprovázel historika

Kastelán doprovázel historika

Ve čtvrtek 27. ledna 2022 byl kastelán ve svém živlu.

Doprovázel doc. Mgr. Jiřího Brňovjáka, Ph.D. z katedry historie a Centra pro hospodářské a sociální dějiny Filosofické fakulty Ostravské univerzity do kostela Svaté trojice v polské Opawici. Pan farář ks. Mariusz Pelechaty byl vstřícný, a tak nebyl problém v církevní stavbě jen pár set metrů vzdálené od zámku v Linhartovech pořizovat fotodokumentaci interiéru.

Studijní návštěva kostela v polské Opawici

Pan docent Brňovják se dlouhodobě zabývá výzkumem týkající se barokní šlechty historického Opavského knížectví a všech památek, které jsou s ní dodnes spjaty. Připravuje větší projekt o zámecké kultuře v moravsko-slezské části historických Sudet, tedy včetně Linhartov a okolí. Mezi nejvýznamnější představitele zmiňované šlechty působící v našem regionu, kteří jsou rovněž předmětem jeho zájmu, patří Sedlničtí.

Karel Julius, hrabě Sedlnický z Choltic, majitel panství Linhartovy, nechal v prvním desetiletí 18. století vystavět kostel. Zemřel v roce 1731. V jeho kryptě je rodinná hrobka linhartovské linie Sedlnických. Epitaf z bílého, červeného a černého mramoru nechali vyhotovit, s největší pravděpodobností opavským řezbářem a sochařem Georgem Lehnerem, jeho pozůstalí synové. V roce 1733 vyzdobil kostel krásnými freskami významný regionální malíř Josef Mathias Lassler.

Kastelán Jaroslav Hrubý si se zájmem vyslechl mnoho zajímavých informací z historie kostela a o dalších unikátních památkách slezského umění umístěných v interiéru stavby. Vše nejzajímavější je nafoceno, probráno s panem faráře i kastelánem.

Kastelán Jaroslav Hrubý…

Pokud se podaří zmiňovaný projekt uskutečnit, bude to mít příznivý dopad na propagaci celého regionu i samotného zámku v Linhartovech. Proto krátká schůzka pana docenta za přítomnosti kastelána na MěÚ v Městě Albrechticích s paní starostkou ing. Janou Murovou.

Foto-video Karel Knapp, text z informací p. doc. Brňovjáka sestavil Karel Knapp