Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Kastelánovo tajemství

chodba

Kastelán Jaroslav Hrubý je pravidelným účastníkem kontrolních dnů vztahujících se k rekonstrukčním a revitalizačním pracím na zámku v Linhartovech.

Podle jeho sdělení, na tom nedávno skončeném, dvacátém sedmém, se kromě pravidelně probíraných témat týkajících se dodržování harmonogramu prací a hodnocení jejich kvality probírala i další organizační opatření.

chodba

Tentokrát především ve vztahu k termínu předpokládaného slavnostního zahájení turistické sezóny 2021. Jaroslav Hrubý už má poměrně přesnou představu, jaký bude charakter výzdoby všech prostorů, které budou po zakončení rekonstrukce budovy zpřístupněny návštěvníkům. Už ví, kam a s jakým „posláním“ budou jím vytvořené postavy pod tematickým názvem „Papírový svět hraběte Sedlnického“ umístěny. Proti původně zamýšlené stovce jich bude padesát.

interiérŽádné podrobnosti ale nechce kastelán zbytečně prozrazovat. Mrzí jej, že nebylo v jeho silách utajit práce na papírových postavách. Po zámku se přece jen pohybuje poměrně dost lidí a neměl možnost své práce ukrývat před jejich zvědavými pohledy. Se svými utajovanými záměry určitě ale seznámí své nejbližší spolupracovníky. Jedině s jejich pomocí může vše zvládnout.

postavy

„Předpokládám, že nejzazším termínem pro zpřístupnění zámku v Linhartovech bude 15. červenec,“ sděluje Jarda Hrubý. Do té doby se musí s nezbytným časovým předstihem dokončit  práce, které nejsou sice druhově příliš různorodé, ale jejich dokončení bude časově náročné.

nádvoříInstalace nových dveřních výplní, dokončení přechodových sádrokartonových říms, malování, položení dlažby na chodbách v II. nadzemním podlaží, dřevěných podlah ve vytipovaných místnostech. Následně musí vzniknout dostatečný časový prostor pro zajištění úklidu a především pro přípravu všech expozic.

chodbaJak to chce kastelán všechno zvládnout, to je jeho tajemství.

malování chodby

To ale neznamená, že nebudou pokračovat další, především venkovní práce. Terénní úpravy, opravy schodiště, vybudování parkoviště, přeložka nadzemního elektrického vedení. To jsou ale práce, které neovlivní zpřístupnění objektu veřejnosti a mohou pokračovat až do září.

Foto a text Karel Knapp