Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Linhartovský zámek očima fotografů

Příznivci Linhartovského zámku pod záštitou města Město Albrechtice vyhlašují fotografickou soutěž

Linhartovský zámek očima fotografů

Soutěž je určena pro všechny fotografy z celé České republiky, kteří pořídili své snímky při návštěvě Linhartovského zámku, při procházce v zámeckém parku nebo v obci Linhartovy v průběhu sezóny 2015, to je nejpozději do 15. prosince. Soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií (rozhodující je dosažený věk v roce 2015):

 • děti od 6 do 15 let
 • studenti od 16 do 18 let
 • dospělí nad 18 let

Témata fotografické soutěže jsou společná pro všechny věkové kategorie:

 • architektura zámku
 • lidé na zámku (v průběhu přípravy expozic, kulturních a společenských akcí, vernisáží, jarmarků, výstav a apod.)
 • na procházce zámeckým parkem (krajina, lidé, rostliny, zvířena a apod.)

Termín pro odesílání fotografií:

 • průběžně od 1. července do 15 prosince 2015 na adresu fotosoutezlinhartovy@gmail.com (další podrobnosti a technické podmínky jsou uvedeny v následujícím textu)
 • pořadatel může ještě v průběhu soutěže snímky bez uvedení identifikačních údajů zveřejňovat na webu zámku

Soutěž je pořádána jako jednokolová a neanonymní. V každém tématu může účastník soutěžit maximálně se třemi fotografiemi. Fotografie budou hodnoceny odbornou porotou ve složení kastelán zámku Jaroslav Hrubý – výtvarník, Rostislav Král – Reking (reklamní a grafické studio Město Albrechtice) a František Kuba, zástupce šéfredaktora Bruntálského a Krnovského Deníku (redakce Krnov). V každé kategorií budou oceněny tři nejlepší snímky v jednotlivých tematických okruzích. Jména oceněných účastníků budou zveřejněna na webu zámku do 31. ledna 2016.

Ceny do soutěže věnují pořadatelé a partneři akce (výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné, věcné výhry není možné vyplatit v hotovosti, pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika a závazky související s výhrou a jejím užíváním:

 • Příznivci Linhartovského zámku
 • Městský úřad Město Albrechtice
 • Rostislav Král, Reking Město Albrechtice (grafické studio)

V každé věkové kategorii a ke každému tématu se určí 3 x 1. místo, 3 x 2. místo, 3 x 3. místo. Vyhlášení výsledků a osobní převzetí cen bude součástí slavnostního zahájení turistické sezóny 2016. Pořadatel si vyhrazuje právo některou z cen neudělit. Nepřevzaté ceny propadají ve prospěch pořadatele. Seznam výherců bude zveřejněn v lednu 2016 na www.zameklinhartovy.cz.

Pouze původní soutěžní fotografie černobílé i barevné musí být ve formátu JPEG. Maximální velikost souboru je 400 kB, minimální rozměr delší strany fotografie nejméně 800 pixelů.

Autor odměněné fotografie musí na požádání prokázat, že je skutečným autorem fotografie. Musí tedy vlastnit originální nezmenšený snímek pro účely tisku. Oceněné snímky budou na náklady pořadatele vytištěny a vystaveny po celou sezónu 2016 na zámku.

Pravidla:

Účastníkem soutěže se stává každá fyzická osoba (u nezletilých osob prostřednictvím zákonného zástupce) odesláním nejvýše tří snímků do každé kategorie na adresu fotosoutezlinhartovy@gmail.com (mimo zaslání fotografií formou přílohy mailu je potřebné uvést jméno a příjmení autora, jeho věk, název fotografie a její přiřazení ke kategorii, kontaktní e-mail, případně telefonní číslo – zaslané osobní údaje jsou považovány za důvěrné a nebudou použity jinak než v souvislosti s touto soutěží).

Zároveň je tím vyjádřen souhlas s pravidly soutěže. Závazek je bez výhrad nutno dodržovat. Pořadatel je oprávněn uveřejnit jména, podobizny a obrazové či zvukové záznamy výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech pořadatele po dobu 3 let od skončení této soutěže.

Odesláním soutěžních snímků (vstoupením do soutěže) vyjadřuje účastník soutěže v souladu s § 12, odst. 1 občanského zákoníku souhlas s bezúplatným užitím obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby, které byly pořízeny pořadatelem v souvislosti se soutěží, identifikaci výherce ve všech komunikačních médiích všemi obvyklými způsoby. Stejně tak autor fotografie (zákonný zástupce u nezletilých) vyjadřuje souhlas k možnému použití snímků k propagaci zámku v Linhartovech, zámeckého parku a jeho okolí. Pořadatel se zavazuje, že právo na využívání fotografie nebude poskytnuto třetí straně. Netýká se zveřejnění na facebooku.

Za případné porušení autorských práv je plně zodpovědný autor soutěžních snímků (u nezletilých zákonný zástupce).

Ze soutěže budou vyřazeny snímky, které neodpovídají požadavkům soutěžních témat a pravidlům soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout o zařazení zaslané fotografie do kategorie. Rozhodnutí pořadatelů o případném vyřazení fotografie ze soutěže je konečné a není proti němu přípustné žádné odvolání.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této soutěže, popř. soutěž zrušit. Případné námitky s průběhem soutěže lze pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu (nebo e-mail) uvedenou v těchto pravidlech do 3 pracovních dnů od ukončení soutěže. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

Za pořadatele Karel Knapp a Jaroslav Hrubý

Datum vložení: 2. 7. 2015 8:00
Datum poslední aktualizace: 1. 6. 2022 14:23
Autor: Správce Webu

Zámek Linhartovy

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2