Menu
Zámek Linhartovy
Zámek
Linhartovy
rozšířené vyhledávání

Valštejn

Valštejn se rozprostírá mezi třemi horskými hřbety náležejících k Zlatohorské vrchovině.

Západní hřeben dosahuje na Jindřichově vyhlídce nadmořskou výšku 797 m n.m. a na vrcholku Milíře výšku 755 m n.m. Prostřední výběžek, který se táhne mezi ZtracenouVodou a Velkým Valštejnem, se vypíná do výšky 751 m n.m. Třetí výběžek, ležící na východ od Valštejnu, vystupuje na vrcholku Nad Kostelem do výšky 690 m n.m. Území Valštejnu je dále tvořeno dvěma údolími. Ve východním údolí ležel Velký a Malý Valštejn…

Text – Robert Kořínek, Spolek Valštejn - http://www.valstejn.cz/, 31. května 2016.


pohlednice

Valštejn se rozprostírá mezi třemi horskými hřbety náležejících k Zlatohorské vrchovině. Západní hřeben dosahuje na Jindřichově vyhlídce nadmořskou výšku 797 m n.m. a na vrcholku Milíře výšku 755 m n.m. Prostřední výběžek, který se táhne mezi ZtracenouVodou a Velkým Valštejnem, se vypíná do výšky 751 m n.m. Třetí výběžek, ležící na východ od Valštejnu, vystupuje na vrcholku Nad Kostelem do výšky 690 m n.m. Území Valštejnu je dále tvořeno dvěma údolími.

Pohlednice 1914

Ve východním údolí ležel Velký a Malý Valštejn, v západním údolí ležel Velký Valštejn a Ztracená Voda. Západním údolím protéká Valštejnský potok pramenící na východním úbočí Solné hory. Do něj se přibližně po 3,5 km zleva vlévá bezejmenný potok. Bezejmenný potok pramení pod Malým Valštejnem a protéká východním údolím.

pohlednice

Valštejn byl začátkem 17. století državou panství Albrechtice. Že vesnice v roce 1602 ještě neexistovala, může vyplývat ze zprávy vládního úředníka z Albrechtic o výsledku průzkumu týkajícího se posílení obrany poddaných, vytvořené právě v roce 1602 pro panstvo. V této zprávě se název Valštejn ještě nevyskytuje, zatímco všechny tehdejší obce panství uvedeny jsou. Lze tak usuzovat, že Velký Valštejn mohl být založen teprve po roce 1602 a sice, soudě dle existujících náznaků, v průběhu druhého desetiletí 17. století, když byl Jan Kryštof z Valdštejnu (Johann Christoph von Waldstein) majitelem panství Albrechtice.

Kirche

Je totiž známo, že na den Sv. Tomáše roku 1618 vystavil listinu svému pracovitému poddanému Leonardu Hankemu pro rychtářství ve “Waldsteinu“. Za jezuitského rektora H. Waldhausera byl na den sv. Bartoloměje roku 1692 založen Malý Valštejn, zatímco první dokumenty o Ztracené Vodě se datují od roku 1645.

Pohlednice

Valštejn byl od roku 1850 tvořen třemi částmi – Velkým Valštejnem, Malým Valštejnem a Ztracenou Vodou. Tyto části spolu tvořily také jednu církevní a školní obec, tzv. farnost. V roce 1850 (po zrušení patrimoniální správy) se Valštejn stal samostatnou obcí. Ve stejném roce se Malý Valštejn stal osadou Velkého Valštejna a od roku 1872 byl užíván název Velký Valštejn s osadami Velký a Malý Valštejn a Ztracená Voda.

Pohlednice

Od roku 1850 byl součástí politického okresu Krnov, dnes patří pod okres Bruntál. V roce 1949 byly správou Valštejna pověřeny Hynčice, v roce 1951 byl s nimi sloučen. Od roku 1979 je jako místní část Města Albrechtice. Dnes je Valštejn osídlen převážně rekreanty a chataři. V roce 2011 zde bylo evidováno 32 trvale žijících obyvatel. Další zajímavé informace k historii obce jsou dostupné ZDE - http://www.valstejn.cz/.

Text – Robert Kořínek, Spolek Valštejn - http://www.valstejn.cz/, 31. května 2016

Datum vložení: 22. 12. 2014 12:53
Datum poslední aktualizace: 31. 5. 2022 12:59
Autor: Správce Webu